History

inside our company

ในปี พ.ศ. 2517, คุณสมศักดิ์ พงศ์เกรียงยศ อดีตกรรมการผู้จัดการ ได้ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นครั้งแรกโดยจดทะเบียนในนามบริษัท เมืองทองจักรกล จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อ,ประตูน้ำเหล็กหล่อ,ปั้มมือโยกรูปแบบต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้กับการประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค, กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กรมทรัพยากรธรณี, กรมโยธาธิการ, กรมอนามัย, กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทและผู้รับเหมางานการวางท่อมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นตัวแทนการนำเข้า Pumps จากประเทศอเมริกา อุปกรณ์ก้านเจาะ หัวเจาะบ่อน้ำบาดาลจากประเทศจีน เพื่อเสนอขายกับหน่วยงานราชการ

และในปี พ.ศ. 2530, ได้ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิตเพื่อรองรับ ตลาดที่มีจำนวนกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีเนื้อที่ในการก่อตั้งโรงงานใหม่ ประมาณ 60 ไร่เศษพร้อมทั้งได้นำเข้า เครื่องมือเครื่องจักรจากประเทศสวีเดน เตาหลอมไฟฟ้าจากประเทศอเมริกา นำเข้าไลน์การผลิตอัตโนมัติจากประเทศ ฟินแลนด์และดำเนินการทำการสร้างห้อง LAB เพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับ ศักยภาพในการผลิต สามารถทำการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2551 นำบริษัท เมืองทองจักรกล จำกัด กลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการกระจายสินค้าสำหรับตอบสนองต่อนโยบาย การตลาดเชิงรุกของบริษัท มุมมองทางธุรกิจของบริษัท วาล์วน้ำไทย ไม่ได้คำนึงถึงการผลิตเพียงอย่างเดียว องค์กรให้ความสัมพันธ์ใน เรื่องการพัฒนาหลักวิธีการผลิต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตตามสเปค หรือแบบที่ทางลูกค้าต้องการ อีกทั้งยังสามารถผลิตตามแบบที่เปลี่ยนแปลง ( Made to order ) ได้อีกด้วย รวมทั้งลดการทำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้นำไปจำหน่ายเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ได้แก่ Butterfly Valve (Triple eccentric), Butterfly Check Valve, Rubber Line Butterfly Valve, Hi-Speed Air Valve , อุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron casing) เราได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกิจการของส่วนราชการ อันเกิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับหลายหน่วยงานอาทิเช่น การประปานครหลวง,การประปาส่วนภูมิภาค, กรมพลังงาน,กรมชลประทาน

ในส่วนของการควบคุมคุณภาพ บริษัทฯได้ตรวจสอบทุกกระบวนการทั้งในส่วนของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และพนักงานที่ถูกฝึกเป็นอย่างดี เราควบคุมวัตถุดิบด้วยการ ทดสอบแรงยึด, ความแข็ง, ค่าทางเคมี และส่วนผสมของวัตถุดิบอย่างละเอียด ในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะถูกตรวจสอบ และต้องผ่านมาตรฐานเท่านั้นถึงจะเริ่มกระบวนการต่อไปได้ สุดท้ายก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เราจะมีการตรวจสอบทั้งภายในภายนอก
ผลิตภัณฑ์ทุกตัว ทั้งการทดสอบ และการตรวจสอบ ในทุกขั้นตอนจะถูกควบคุมโดยทีมของบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี อีกทั้งบริษัทยังได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน SGS ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในการนำมาปฏิบัติจริงดังนั้น เป็นเครื่องรับประกัน ได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดและต้องการจะยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์ประปาเพื่อเป็น ส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เป้าหมายของการประปาด้านการควบคุมน้ำสูญเสียให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิต เพื่อลดการรอคอยสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มความมั่นใจด้านคุณภาพส่งเสริมการให้บริการลูกค้าในการติดตั้งและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวทาง


"Together to the Future” เพื่อทำให้ผู้ใช้งานและผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด


 


TIME LINE